2013

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

 

Je velmi příjemné slyšet kladnou odezvu na  činnost našeho domečku. A téhle výsady se mi za poslední dobu dostalo hned několikrát. Naprosto úžasní  byli tanečníci, kteří  letos  na mistrovství světa vyhráli, co mohli a skvěle reprezentovali  nejen nás, ale i Úvaly. Pestrá nabídka  MK Ouvaláček  letos přilákala mnoho maminek a dětí, velký boom zaznamenaly hudební kroužky a s potěšením mohu konstatovat, že  děti hrají a zpívají čím dál tím lépe / viz Vánoční koncert v DPS/, naše očekávání  naplňuje Bohemian Choir  Martina Vydry, podařilo se obnovit šachovou tradici v Úvalech a šachové turnaje MDDM mají své stabilní příznivce. Rodiče pro své ratolesti velmi rádi využívají pestré  nabídky  pravidelných  výletů turisťáčku po celé ČR,  akce pro paní a dívky  pořádané  klubem  Babinec jsou charakteristické milou atmosférou a jsou jakýmsi příjemným a užitečným relaxačním počinem,  akce pro širokou veřejnost  jsou hojně navštěvované všemi generacemi …….

Děkuji  mým milým interním i externím spolupracovníkům, kteří  přispěli k takovýmto výsledkům MDDM a do roku 2014 přeji všem i nadále tvůrčí nadšení a radost z téhle velmi záslužné práce. Její význam dokládají i výsledky dnes velmi úspěšných mladých talentů, kteří kdysi začínali právě v našem domečku.
 Všem dětem a lidem dobré vůle přeji  do roku 2014 zdraví,  štěstí, lásku  a hodně radosti.                                                                                                         Jana Pospíšilová

                                                                                                                                            

Městskému domu dětí a mládeže Úvaly je 25 let
Celou zprávu včetně fotodokumentace najdete zde

 

Městský dům dětí a mládeže Úvaly  prochází v r.2013  rokem jubilejním – 25., neboť byl otevřen  29.února  na přechodný rok 1988. Vyjímečnost  tohoto data zřejmě předpověděla i vyjímečnost tohoto zařízení. Z původní vilky, ve které sídlila komunální školka, je dnes vila plná od předškoláků  až po seniory od rána až do večerních hodin téměř po celý týden.

Při vyhotovení statistických údajů k 25. výročí činnosti MDDM  mi  vyšla tato čísla:
počet účastníků pravidelné zájmové činnost za 25 let je 14 839
počet účastníků příležitostné činnosti za 25 let je 144 386
počet účastníků táborů 4201/ není započítán tábor letošní a akce za tento školní rok/.

Statistická tabulka

rok

Počet kroužků

Počet dětí

Počet  pedag
prac.

Počet
exter. prac.

Počet
provoz.
prac.

Počet letních
táborů

Počet
účast
LT

Počet
akcí a soutěží

Počet
účastníků akcí a soutěží

Výše příspěvku zřizovatele
 na provoz

1988

15

251

2

4

1

1

24

4

524

125 000

2002/03

61

676

4

7

1

5

226

71

2754

353 000

2007/08

63

744

4

17

1

7

216

93

8905

300 000

2010/11

74

1042

4

21

4

11

291

92

8798

250 000

2011/12

69

811

4

20

5

13

326

101

9978

200 000

2012/13

64

870

4

22

5

9

 

 

 

300 000

Během své existence prošel MDDM třemi rekonstrukcemi

1/ V roce 1997 se jednalo o  nové rozvody elektřiny, rekonstrukci kuchyně včetně  jejího vybavení, a nové sociální zařízení. Na této rekonstrukci se podílel finančně MÚ a práce řídil vedoucí správy majetku města pan Petr Kočárník.

2/ Rekonstrukce a přestavba MDDM v roce 2002 byla  již zcela finanční záležitostí MDDM. Nejtěžší bylo přesvědčit zastupitele o schopnosti MDDM  splatit úvěr nutný k rekonstrukci. Podařilo se, a tak již nic nebránilo k zahájení stavby. Pan Martínek vytvořil projekt, GE Money Bank poskytla MDDM úvěr ve výši 2 500 000 Kč / město hradilo pouze úrok z jistiny/,
cca 500 000 jsme získali od sponzorů a zbylý milion a půl jsme vydělali.   Nad stavbou dohlížel Ing. Oldřich Nečas. Touto rekonstrukcí v celkové hodnotě  přes 4 500 000 Kč  vznikly nádherné prostory pro děti  a mládež a s rozšířením nabídky volnočasových aktivit rostl zájem ze strany dětí , rodičů i ostatní veřejnosti.
 V roce 2008 byl úvěr z roku 2002 doplacen, a vzhledem k dobrému hospodaření  se MDDM mohl pustit  do dalších úprav svých prostor. Postupně od r. 2002  byl taneční sál vybaven zrcadly, vysokými skříněmi, pracovna keramiky získala novou pec, vznikl MK Ouvaláček s kuličkovým bazénem, vybavena pracovna VV,   upravena zahrada.

3/ Rekonstrukci střechy firmou Krolan v r.2010 hradil MDDM ,  V r. 2011 opravu  sálku, balkónu a fasády na  západní straně budovy firmou Stavitelství Kroutil  hradil zřizovatel – Město Úvaly, fasádu severní části budovy hradil MDDM.

4/ V roce 2012  byl na náklady MDDM zakoupen v Hornbachu dřevěný altán na zahradu, který slouží i jako podium pro  hudební pořady. Podstavec zhotovila firma Stavitelství Kroutil / hrazeno z prostředků MDDM/  a altán natřeli, smontovali a pokryli střechou  šikovní pracovníci VPS.

V další fázi větších úprav a oprav  počítáme s rekonstrukcí plotu – podezdívky i plotových polí, natření laviček a revitalizací zahrady. Vzhledem k provozní době  od 8.00 – 20.00 hodin  při velkému počtu  návštěvníků z řad dětí i dospělých,  je nutné dům neustále  udržovat a každý rok malovat.

A nyní ještě několik nej…

Nejdelší spolupráce- kolektiv stálých zaměstnankyň se téměř nemění.
25 let tu pracuje ředitelka  Jana Pospíšilová, 24 let ved. TO Alena Navrátilová/ Sismilichová/, 24 let vedoucí SVV Olga Procházková, před odchodem do důchodu tu17 let pracovala jako vedoucí estetiky Eva Šimůnková, pak 2 roky Barbora Opelková a nyní je již 5.let vedoucí odd.estetiky Iva Pospíšilová.

Nejrychlejší zápis do kroužků v historii domečku byl v září 2008, zájem rodičů  i  dětí byl největší a vzhledem k naplnění kapacity 800 účastníků kroužků byl poprvé  v historii předčasně ukončen. Tahle skutečnost byla  potěšující, ale zároveň  nesmírně zavazující.

Největší počet zájemců o pravidelnou činnost v současnosti je z řad  tanečníků. Nabídka MDDM se řídí poptávkou a možností kapacity prostor, které jsou k dispozici.

Nejúspěšnější  TS RYTMUS šíří dobré jméno MDDM a Úval již 20 let,

Nejvíce  krásných kostýmů / téměř všechny/ ušila pro své svěřence ved. TO  Alena Navrátilová.

Nejúspěšnější tanečnící v historii MDDM – držitelé medailí ze světových mistrovských      soutěží Ondra  Brusch, Radek Brusch, Jirka Forman, David Procházka, Lukáš Chvátal, Dominik Matulka.

Nejvíce táborů jsme pořádali v r.2012 – bylo jich 13 a zúčastnilo se jich 326 dětí .

Největší zájem a okamžitě vyprodané  jsou příměstské tábory výtvarné a turistické.
Největší počet dětí jezdí na taneční soustředění  – okolo 70 tanečníků.

 Největší námi pořádaný šachový turnaj  IV. TURNAJ ZKKP MLÁDEŽE  REGIONU SD se konal letos 23.3.v sokolovně v Úvalech a zúčastnilo se jej  54 soutěžících do 12 let.

Nejúspěšnější a nejnápaditější výtvarnou výstavou prací dětí  byla Noc a den  v r. 2012.

Největší boom výuky  hry na kytaru byl v září 2012.

Nejúspěšnější divadelní hra v nastudování dětí i dospělých členů dramatického kroužku byla  Nepovedený čert.

Nejúspěšnější  zfilmovaná pohádka v produkci MDDM  byla „ O princezně Bělince a drakovi Bonifácovi „

Nejúspěšnější akcí pro mládež je každoroční festival  Tak trochu úlet.

Nejvíce  dvojčat / troje/ chodí od  r.2011 do MK OUVALÁČEK

Nejzajímavější osobnosti, které  MDDM  navštívily, prezentovaly svá díla  či účinkovaly na kulturních akcích pořádaných MDDM jsou :

spisovatelé a básníci:

Jaroslav Foglar, Dr. Plichta, Ivan Klíma, Jiří Žáček , Jan Kačer , RNDr. Vladislav Mareš, PhDr. Karel Tichý, Zbyňka Šolcová, Yvetta Koděrová

herci :
Radovan Lukavský, Otakar Brousek,  Jan Kačer, Lenka Termerová, Rudolf Kvíz, Marta Hrachovinová , Alfréd Strejček a paní režisérka Hana Kofránková,

výtvarníci :
akademické sochařky  Miloslava Kaňková a Hana Benešová, akademičtí malíři Vladimír Vondráček, Kristián Kodet, Rumen Szadov ,Alena Antonová ,Marie Tefrová, grafici Jaroslav Krejčí  a  Daniel Reynek,  ilustrátorka Ladislava Pechová, malíři Vladimír Tvrdík, PhDr. Stanislav Sedlmajer, Gian Lucca Cornelio, arch. Jana Tilšerová, sochař Jiří Fürst,  Miroslava a Lubomír Krupkovi – umělecká vazba knih

hudebníci:

prof. Katarina Bachmaninová,Eliška Weisová sólistka opery ND, Štěpán Rak, saxofonisté Štěpán Markovič, Saša Bondarev,  hud. skladatelé J.Hlaváč a Jaroslav Dufek , dechovka Jantar ze Švýcarska,  Ing. Oldřich Kovář a jeho Kvarteto seniorů,  Musica Dolce Vita, Divokej Bill

osobnosti kulturního a společenského života:
Ing.arch,profesor Miroslav Masák, paní Jana Seifertová, PhDr Daniela Retková,Petr Pithart,

a mnoho dalších osobností úvalské kulturní  sféry,  za všechny budu  jmenovat ty, kteří se na našich pořadech podíleli pravidelně :
Ing . Vladislav Procházka, Jiří Štork, Ing.Vladimír Kolomý, Aleš Morávek, Mgr. Alena Janurová, Dr.Vítězslav Pokorný, MVDr.Jiří Hlaváček, Ing.Pavel Ryšánek, Radek Navrátil.

Za 25 let své činnosti se stal  “náš domeček ” pro mnohé druhým domovem a jakýmsi  /jak krásně před lety řekl Ing.V.Procházka / ostrůvkem pozitivní deviace. Vyrostla tu spousta talentů, pro mnohé z nich se stal jejich koníček profesí, z mnohých vyrostli lektoři, kteří učí nejen u nás.Mnozí tu našli kamarády, spřízněné duše a užili si tu spoustu pěkných chvil.  Z většiny  dětí, které do domečku chodily, jsou maminy a tátové, kteří
k nám vodí své děti.

A  je radost vidět, jak život běží a vše je tak, jak má být. 

                                                                                     Jana Pospíšilová  16.4.2013