Židovské hřbitovy na fotografiích Edwarda Owena

V galerii MDDM proběhla ve dnech 3. – 5. května výstava fotografií Edwarda Owena pod názvem Židovské hřbitovy ve střední a východní Evropě. Téma, které si Owen zvolil, se vymyká z obvyklých námětů fotografických prací. Nebylo však vybráno nahodile. Autor snímků, střídavě pobývající v České republice a ve Spojených státech, se zabývá otázkami judaismu řadu let. Podílel se mimo jiné na obsahu několika obrazových publikací, které se věnují židovské tématice a vytvořil návrh expozice v Muzeu holocaustu ve Washingtonu.

Celý příspěvek

Velikonoční jarmark a setkání s polárníkem Vaškem Sůrou

31.3. se konal „Velikonoční jarmark MDDM Úvaly“ a na něm představily svou tvorbu Ivana Prchalová / batikované šaty, trička, mikiny/, Olga Husenská / květinové vazby/ Magda Nováková / velikonoční zápichy, drátovaná vajíčka, korálkové kytičky apod./ a Lída Benešová / kraslice/.
Na návštěvníky dýchla velikonoční atmosféra, umocněná malováním vajíček s Lídou, kterého se zúčastnily nejen děti, ale i dospělí. Zkrátka zase bylo v domečku dobře a vystavujícím patří náš obdiv

Celý příspěvek

Turistický kroužek na cestách…….

Je tu jaro a tak vedoucí turisťáčků Olga Procházková se svými pomocnicemi Danou Konečnou a Janou Šveňhovou oprášily batohy, nakrémovaly boty, vyndaly mapy a rozjely se s dětmi po vlastech českých. Díky jejich výborné přípravě, chuti cestovat a stabilní dobré náladě poznávají děti v pohodě celou řadu krásných míst naší země.

Celý příspěvek

TS Rytmus tančí v pohárových soutěžích a zatím se daří.

TS RYTMUS se koncem března a začátkem dubna zúčastnila několika pohárových soutěží. Vedoucí tanečního oddělení Alena Navrátilová spolu se svými externími lektory nenechali nic náhodě a dobrá příprava se vyplatila. Děkuji Alče, našim tanečnicím a tanečníkům a jejich vedoucím za výbornou reprezentaci MDDM a Úval. Velký dík patří i rodičům za spolupráci a podporu dětí.

Celý příspěvek