projekt: MDDM Úvaly – Šablony II.

Naše škola realizuje projekt: MDDM Úvaly – Šablony II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010365 podpořený z výzvy MŠM: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt je zaměřen na prohloubení vzájemné spolupráce pedagogů MDDM, vylepšení propojení výuky s praxí, rozvoj a získání nových kompetencí v oblasti využívání moderních technologií a vytváření projektů.

Cílem je u všech zapojených aktérů podpořit jejich osobnostní a sociální rozvoj, zlepšit kvalitu výuky s důrazem na individuální charakter, podpora inkluzivního klimatu a zapojení široké veřejnosti v podobě komunitního setkávání.

Všechny tyto podpořené oblasti jsou důležité pro další koncepční rozvoj našeho školského zařízení.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.