2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

 O zápis, který se konal v neděli 14.9. 2014  od 8 –  16 hodin  byl nesmírný zájem. Od 1. října 2014  našlo  v pravidelné zájmové činnosti  uplatnění 920  klientů MDDM  v 71 zájmových  útvarech, které  zastřešují  4 oddělení :  oddělení sportu a všeobecného vzdělávání, oddělení estetiky, které letos přichází s novou nabídkou kroužku čtení SFUMATO, taneční oddělení posílené o nové lektorky a oddělení  pro mládež a kulturu,které zabezpečje akce pro širokou veřejnost. Počet pedagog.  pracovníků se nezměnil  a  stejně tak je stabilní počet pracovníků  provozních.
Od září 2014 proběhlo  na MDDM Úvaly  pod záštitou NIDV mentorkami Alenou Navrátilovou a Janou Pospíšilovou  proškolení 24 externích lektorů vykonávajících dílčí pedagoickou činnost, kterým po splnění testů, ZP a její obhajoby byla  předána osvědčení  a jsou  pro svou práci plně kvalifikováni.

Město  Úvaly  – zřizovatel  MDDM v roce 2014 přispělo MDDM částkou 369 000 Kč. Hospodaření MDDM je vedeno tak, aby se všichni členové ZÚ i  zaměstnanci MDDM  cítili  dobře v příjemném a inspirativním prostředí, v dobře vybavených pracovnách a měli k dispozici potřebný materiál.
V roce 2014 byly rekonstruovány prostory suterénu MDDM – kotelny a keramické dílny kvůli vlhkosti stěn v celkové hodnotě 52 662 Kč,  byla  vymalována celá budova MDDM za 43 830 Kč, opraveny nátěry  oken. lišt  za 5550 Kč a nakoupeno vybavení a pomůcky  za 40 683 Kč.

V roce 2014 jsme měli celou řadu kontrol.

               Inspekce ve školním roce 2013/14 proběhlave dnech 13.-14.března 2014. Inspekční tým vedený Mgr V.Zemkem byl ve složení  Mgr.Šmídová, Ing.Borůvková a RNDr.Smrž. Inspekce neshledala ze strany MDDM závažná  pochybení ani nedostatky. Viz příloha:   Inspekční zprávaj.ČŠIS-614/14-S      

Na základě pověření č.4/2012 ohledně ustanovení  paragrafu 28  č. 320/ 2001  Sb. O finanční kontrole  byla 28.11. 2013 zřizovatelem  provedena pravidelná kontrola  hospodaření  v příspěvkové organizaci MDDM Úvaly a nebyly zjištěny žádné  nedostatky. Protokol č.4/2013

2.12.2013 byla podle §22zákona č.592/1992 Sb. provedena pracovníky VZP periodická kontrola odvodu plateb pojistného za období 4/2009 – 10/2013. Dle zprávy o výsledku kontroly č.KZ3-3305-2013 byl zjištěn přeplatek 311Kč díky přehlášení  L.Hoffmannové k OZP. Tento přeplatek byl ponížen při následující platbě pojistného.

12.5. 2014 byla provedena kontrola periodická OSSZ, sledující plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  za období 1.5.2012-30.4.2014 a  nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Protokol č.724/14/228

Rok 2014 byl pro nás dobrý rok.   Do roku 2015 přeji dětem, rodičům, kolegyním a kolegům i  všem našim příznivcům  jen to dobré.                                          Jana Pospíšilová