2015

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015

V září 2015 bylo při zápisu přijato 873 členů zájmových útvarů. Provozní doba MDDM je ve školním roce 2015/16 rozšířena  v rámci pravidelné činnosti i na soboty a neděle. O zápis, který se konal v neděli 20.9. 2015 od 8 – 16 hodin byl ze strany rodičů velký zájem, tato doba a neděle jim naprosto vyhovovaly.Od 5.října 2015 našlo v pravidelné zájmové činnosti uplatnění 873 klientů MDDM v 64 zájmových útvarech, které zastřešovalla jako v letech minulých  4 oddělení – SVV, EV, TO a OMK. Výroční zpráva MDDM  v sekci  O nás vám poskytne více bližších informací .

Město Úvaly – zřizovatel MDDM v roce 2015 přispělo MDDM částkou 410000Kč.Hospodaření MDDM bylo vedeno tak ,aby se všichni členové ZÚ i zaměstnanci MDDM cítili dobře v příjemném, klidném a  inspirativním prostředí, v dobře vybavených pracovnách a měli k dispozici potřebný materiál.
Město Úvaly v roce 2015 mimo rozpočet na provoz MDDM zafinancovalo včervnu 2015 opravy sloupků na balkoně MDDM a položení dlažby mezi altánem a zahradním  domkem provedené stavební firmou Roman Kroutil s.r.o. – to celé v hodnotě 108 458 Kč včetně DPH. Financovalo i  , zábradlí na balkóně a 5  laviček provedený panem Bouzkem v celkové hodnotě 26850Kč.
MDDM zakoupil pomůcky a vybavení od září do prosince 2014 za 39403 Kč a od ledna do června 2015 za 22705 Kč celkem za 62108 Kč za školní rok 2014/2015.
Vzáří 2014 byla na náklady MDDM vymalována celá budova za 43830 Kč a opraveny nátěry oken.lišt za 5550 Kč. Dále byly ušity kostýmy pro naše taneční soutěžní týmy: R1A, R1B ,R2, StreetR2, REC, R3A,R3B, mažoretky Mabely, Džuniorz , R4A, R4B ,ElectricBoogie.

Na základě pověření č.2/2015 ohledně ustanovení paragrafu 28č.320/2001Sb.O finanční kontrole byla 27.5.2015 zřizovatelem provedena pravidelná kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci MDDM Úvaly za rok 2013 a nebyly zjištěny žádné nedostatky viz protokol č 1/2015.

 28.5.2015 byla provedena Mgr. Kateřinou Podlenovou zastupující Krajskou hygienickou stanici kontrola podle zákonač. 255/2012Sb.,a §88 zák .258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví a o změněně kterých souvisejících zákonů, veznění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo plnění povinnosít stanovených v Zákoně 258 §7odst.1, 2 a Vyhlášce 410/2005 Sb o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí….V rámci sledovaných ukazatelů dle zákona 258 a vyhlášky 410 nebyly zjištěny žádné nedostatky.

                                                                                        Jana Pospíšilová