2017

 

Vážení přátelé, 

k  31.12. 2017 končím ve funkci ředitelky z důvodu odchodu do důchodu. Bylo to úžasných téměř 30 let v “domečku”  a jsem ráda, že jsem je prožila v tak skvělém kolektivu a s tak bezvadnými dětmi a lidmi.

Děkuji  všem rodičům za důvěru, se kterou k nám děti  posílali, dětem za přátelství, za jejich pohled na svět a možnost být u rozvoje jejich talentu, dobrovolným spolupracovníkům za nadšení a pomoc, externím lektorům za skvělé odborné vedení kroužků a mým úžasným kolegyním za přátelství, profesionalitu a velké srdce, bez kterého by nikdy domeček neměl takové výsledky, jaké má. 
Velký dík patří  zřizovali, kolegyním a kolegům z ostatních domečků, kolegům ze školských zařízení i z organizací pracujících s dětmi a pak té spoustě zdánlivě nevýznamných lidí, kteří jsou velmi významní tím, že byli  nablízku s pomocnou rukou, když bylo potřeba.


Za ty roky jsem měla možnost vidět celou řadu dětí, které vyrostly a získávaly úspěchy jak v osobním, tak i v profesním životě.  A také  jsem viděla, jak přátelství navázaná u nás v domečku přetrvávají roky.  Je to krásné a tahle práce měla smysl. 

 Do dalších let přeji  “domečku” ať se mu daří a mým milým kolegyním a kolegům a nové paní ředitelce  jen to nejlepší . Mějte se moc hezky,  přeji vám všem hodně zdraví, štěstí a  ať potkáváte  hodně lidí dobré vůle, zkrátka  ať se vám všem daří.

                                                                              Jana Pospíšilová 

  MAMA-reditelka

 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 

Školní rok 2016/2017 je úspěšně za námi a začínáme rok nový 2017/2018. V září 2017 bylo při zápisu přijato 728 členů zájmových útvarů. Provozní doba MDDM je v rámci pravidelné činnosti  pondělí – pátek  od 8.00 do 20.30 – 21.00 a i v sobotu  od 11.00 -13.00 a v neděli od 18.00 – 20.00 hodin. 
Nejprve něco k prostorám  MDDM, kde byla zájmová činnost v minulém školním roce realizována.  Převážná část zájmového vzdělávání se uskutečnila v budově MDDM čp.372 v ulici V.Nováka v Úvalech, která je ve vlastnictví města, některé taneční aktivity pak v  pronajatých prostorách TJ Sokol,  Mamutu a zdarma v sále Riegrova 65 nebo i na veřejném prostranství. V budově MDDM jsou  kromě pracoven pro děti  také  pracovny  ředitelky  a pedagogických pracovníků , zde se uskutečňovaly i akce pro širokou veřejnost. 

Na základě stále trvajícího problému nedostatku prostor ředitelka MDDM paní Jana Pospíšilová jednala s panem  starostou  Mgr. Boreckým o možnosti navýšení rozpočtu MDDM na pronájem rekonstruovaných prostor po bývalé samoobsluze na náměstí.  Po prohlédnutí sálu vedoucími tanečních kroužků bylo konstatováno, že prostor 14,5 m x 6,5 m je pro soutěžní formace malý, ale na základě brainstormingu na operativní poradě vedoucích oddělení MDDM ohledně možné využitelnosti těchto prostor jsme se rozhodli o ně usilovat a využít je na pořádání různých akcí pro děti a veřejnost po dobu následujících čtyř let. V případě odsouhlasení vedením města nutného navýšení rozpočtu MDDM tak vzniká možnost rozšíření prostor pro činnost MDDM. Zároveň se jedná o velmi strategické místo, kdy děti ze ZŠ a školní družiny by to měly blízko  a navíc činnost MDDM  by oživila prostor náměstí Arnošta z Pardubic.

Město Úvaly – zřizovatel MDDM v roce 2017 přispělo MDDM částkou 250000 Kč. Hospodaření MDDM je vedeno tak, aby se všichni členové ZÚ i zaměstnanci MDDM cítili dobře v příjemném prostředí  a v dobře vybavených pracovnách a měli k dispozici potřebný materiál.
Ve školním roce  2016/2017 byla z prostředků MDDM v říjnu  zrekonstruována kuchyně, zakoupena nová kuchyňská linka v hodnotě 81 146 Kč, na jaře byly z prostředků zřizovatele vykonány tyto práce – nové obklady na chlapeckém WC a  podlaha v pracovně výtvarné výchovy.   Dům dětí zaplatil  novou skříňku a stoly do pracovny VV a také opravu a nátěr sedací soupravy do kuchyně a nové kuchyňské  židle. Dům dětí by v budoucnu potřeboval opravu dlaždic na WC pro lektory,výměnu koberců v kancelářích za plovoucí podlahy a nový nábytek do ředitelny.Je nutná oprava padající omítky z  terasy.

V roce 2017 byly uskutečněny v MDDM tyto kontroly :
Na  základě pověření č.2/2017 ohledně ustanovení paragrafu 28 č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole byla 29.3.12.2017 zřizovatelem provedena pravidelná kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci MDDM Úvaly za rok 2016 a nebyly zjištěny žádné nedostatky viz protokol č 1/2017.

16.2.byla v souladu s ustanovením §6 odst.4 písm.o zákona č. 582/1991 Sb. provedena  pracovnicí OSSZ Praha –vých. Janou Svobodovou kontrola za období 1.4.2014 – 31.1.2017. Žádná nápravná opatření nebyla uložena viz Protokol o kontrole č. 243/17/228.

 

                                                                                                 Jana Pospíšilová