2018

 

jana

Vážení rodiče, děti a příznivci našeho Domečku,

dovoluji si pár vět na začátek roku, který přinesl některé změny. Jak jste nejspíše zaznamenali, naše milá paní ředitelka odešla do důchodu a náš celý kolektiv jí přeje, splnění všech snů, které má a hodně sil na další, které si ještě vymyslí 🙂 . Doufáme, že bude nadále čestným hostem našich akcí, případně přijme roli aktérky některých aktivit pořádaných MDDM pro děti nebo širší veřejnost. Její osobnost, která přinesla Úvalům a Úvalákům skutečně přívětivé a vstřícné místo pro jejich děti, nahrazuji od začátku tohoto roku já, Jana Krejsová. Nadále bych chtěla Domečku, spolu s kolektivem skvělých vedoucích, zachovat jeho společensko-kulturní tvář, dále jej rozšířit směrem sportovním, vědním i technickým a zprostředkovávat více možností pro mezigenerační setkávání. Některé aktivity jsou vize z blízké budoucnosti a jiné budeme moci dětem nabídnout již od září 2018. Každopádně nezapomeňte sledovat naše stránky, plakáty a nově i FB, abyste nepromeškali žádnou z připravovaných aktivit. V letošním roce máme krom velmi významných výročí státních, neuvěřitelné třicetileté výročí MDDM, které budeme slavit s vámi všemi, právě připravovanou akcí.

Pokud budete mít jakékoliv podnětné připomínky, dotazy ohledně kroužků a vašich dětí, můžete přijít za mnou bez předchozí domluvy každé úterý od 16-18h.

Přeji vám všem skutečně šťastný a úspěšný rok 2018 a těším se na osobní setkání.

Jana Krejsová