VÝTVARNÁ SEKCE

 

VÝTVARNÁ SEKCE

Ve výtvarné sekci nabízí MDDM široké spektrum  činnosti.  Najdete zde celou řadu kroužků – od těch,  které  děti přivádí k základům výtvarné tvorby, přes specializované kroužky, kde se děti učí výtvarným a grafickým technikám , zpracování materiálů, práci s akrylovými a olejovými barvami až po kroužek techniky kreslení a základů malby, který navštěvují talentované děti a dospělí. Tato sekce nabízí i kroužky keramické  , jejichž náplní  je především rozvíjení  manuální  zručnosti a  motoriky,  rozvíjení  citu  pro materiál, osvojování si různých keramických  technik a rozvíjení  tvořivosti  a představivosti, práci s engobami a glazurami, či odlévání do forem. V rámci zachování lidových tradic nabízí kroužek lidové tvorby, jehož náplň navazuje na tradiční lidová řemesla. Děti se zde seznamují  s lidovými tradicemi, učí se starým technikám lidové tvorby a navštěvují  výstavy tematicky zaměřené na lidovou tvorbu a   pravidelně se účastní regionální soutěže Řemesla Polabí. V rámci výtvarné sekce jsou  každý rok uspořádány dvě výstavy dětských prací  dětí z kroužků MDDM, vedoucí oddělení vyhlašuje dvě mikroregionální výtvarné soutěže a  pořádá dva příměstské výtvarné tábory.

 

SPECIALIZOVANÉ VÝTVARNÉ KROUŽKY

Iva Fíková

nabízí dětem i dospělým  možnost  učit se  výtvarným a grafickým technikám , zpracování materiálů, práci s akrylovými a olejovými barvami , objevovat taje  techniky kreslení a základů malby.

 

KERAMICKÉ KROUŽKY

Jana Krejsová, Anna Sajdlová

Náplní keramických kroužků je především rozvíjení  manuální  zručnosti a  motoriky,  dále citu  pro materiál, osvojování si různých  technik a rozvíjení  tvořivosti  a představivosti.  Díky   velmi dobré motivaci  se daří zapojování  fantazie  dětí při tvorbě vlastních návrhů ,   a tak z rukou dětí vznikají velmi osobité artefakty, které  prezentované na výstavách  získávají obdiv veřejnosti.

 

VÝTVARNÉ KROUŽKY PRO DĚTI OD 1. – 9. TŘÍDY ZŠ

Hana Novosádová

Náplní těchto kroužků je seznámit děti se základy výtvarné  činnosti , rozvíjet jejich fantazii a výtvarné cítění.